Gebruik IVN-NAS

https://afdeling.ivn.nl/sites/ivn/files/styles/medium/public/afdeling-contentpagina/%5Bsite%3Acurrent-group%3Alabel%5D/images/NAS.jpg?itok=6IQBkoRd

Bij de aankoop van onze nieuwe computer in het Streekbos Paviljoen hebben wij tevens een NAS (Network Attached Storage) laten installeren. Behalve dat op deze NAS een permanente back-up van onze PC- en laptop-gegevens wordt opgeslagen, is het de bedoeling om dit apparaat tevens voor de uitwisseling van bestanden tussen de IVN-computer en jullie eigen thuis-computers te gebruiken.
Ook de onderlinge uitwisseling van grote bestanden kan via deze NAS plaatsvinden, zodat wordt voorkomen dat men door het mailen van grote bestanden elkaars mailboxen blokkeert.
Om de opslag op de NAS enigszins te structureren mogen daarop alleen persoonlijke mappen worden aangemaakt die hetzelfde heten als ieders IVN e-mailadres (dus eindigend op "@ivn-westfriesland.nl").
Let erop, dat binnen de NAS iedereen toegang heeft tot de daarin aanwezige mappen (dus geen 'geheime' privé-gegevens opslaan!), maar wij vertrouwen erop dat iedere geautoriseerde gebruiker de inhoud van 's andermans mappen respecteert.

https://afdeling.ivn.nl/sites/ivn/files/styles/medium/public/afdeling-contentpagina/%5Bsite%3Acurrent-group%3Alabel%5D/images/Login.jpg?itok=7X6n84iZ

Omdat wellicht niet iedere IVN-vrijwilliger bekend is met het gebruik van de zogenoemde clouddiensten, volgt hier een summiere handleiding voor het verkrijgen van toegang tot en het gebruiken van de IVN-NAS:

  1. Klik op Externe toegang NAS om toegang tot het IVN-netwerk te verkrijgen
  2. Tik daarna in het volgende scherm de gebruikersnaam en het wachtwoord in en druk op de [Enter]-toets
  3. In het dan volgende scherm kan men de naar het eigen IVN e-mailadres genoemde persoonlijke map openen door op die mapnaam te dubbelklikken
  4. Indien er nog geen persoonlijke map aanwezig is dan kan men die eenvoudig zelf aanmaken door de aanwijzingen in de tab [Map maken] op te volgen
  5. Vervolgens kunnen op de thuiscomputer geselecteerde bestanden op de NAS worden opgeslagen door de aanwijzingen in de tab [Uploaden] op te volgen
  6. Op de NAS opgeslagen bestanden kunnen ook weer naar elke willekeurige met de NAS verbonden (thuis)computer gedownload worden door het bestand op de NAS te selecteren en de aanwijzingen in de tab [Actie] op te volgen
  7. De tabs [Gereedschap] en [Opties] zijn minder belangrijk voor digi-beten

https://afdeling.ivn.nl/sites/ivn/files/styles/medium/public/afdeling-contentpagina/%5Bsite%3Acurrent-group%3Alabel%5D/images/scherm_0.jpg?itok=cds4viHc

Plaats de uit te wisselen bestanden in je persoonlijke map en mail de tegenpartij welke bestandsnamen uit welke mapnaam je met hem of haar wilt uitwisselen.
Op de IVN-computer kan de NAS als een normaal schijfstation benaderd worden.
Is er nog geen IVN e-mailadres voor je aangemaakt of heb je nog geen toegangcodes ontvangen, vraag dat dan aan bij
webmaster@ivn-westfriesland.nl.
NB Bestanden die niet in een persoonlijke map zijn opgeslagen (z.g. zwevende bestanden) worden verwijderd!